Kde v aScOrbit vidím otvárané odbory našich stredných škôl?

Vo svojom aScOrbit v ľavom menu vyberte záložku Prijímačky.

V časti "Ponuka škôl" vidíte zoznam škôl, ktoré zadali ponuku svojich otváraných odborov. Pri každej škole vidíte počet otváraných odborov na danej škole.
Ak je v stĺpci "Aktívna" ikona fajočky, ponuku otváraných odborov škola zverejnila uchádzačom a tí si budú môcť na dané odbory podať prihlášku.
Ak je v stĺpci "Aktívna" ikona krížika, ponuku otváraných odborov škola zadala, ale ešte nezverejnila uchádzačom. Aby si mohli uchádzači na školu podávať prihlášku, musí škola ešte zadané odbory zverejniť.

V časti "Ponuka odborov" uvidíte zoznam otváraných odborov, na ktoré môžu uchádzači zo základných škôl posielať prihlášky zo svojho EduPage. Vidíte, pre uchádzačov z ktorého ročníka ZŠ je odbor určený, vyučovací jazyk, aj predpokladaný počet prijatých uchádzačov.

Ak potrebujete zobraziť podrobnejšie informácie, kliknite na ikonu "Uvádzať stĺpce" nad tabuľkou.

Vyberte, ktoré stĺpce chcete zobrazovať.

*Údaje za školy, ktoré využívajú iný informačný systém ako EduPage sa v aScOrbit nezobrazujú. Každá škola si môže EduPage vytvoriť zdarma. Stačí nám potom oznámiť jej EduPage adresu (nazovskoly.edupage.org) a my ju do Vášho aScOrbit pridáme.

Pozri aj:
Kde v aScOrbit vidím, koľko uchádzačov sa hlási na jednotlivé odbory?