Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 2)

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

1. Pomocou menu Škola - Zvonenie/Názvy hodín môžete vytvoriť viac typov zvonenia a určiť, pre ktoré triedy budú platné:

Po výbere príslušného zvonenia (Zvonenia 1, Zvonenia 2 ...) sa Vám zobrazia tie časy začiatku a konca vyučovacej hodiny, ktoré prislúchajú k zvolenému zvoneniu.
Najprv zadajte prvé (hlavné) zvonenie - "Zvonenie1" (toto je primárne nastavené všetkým učiteľom, učebniam).
Časy jednotlivých vyučovacích hodín je možne upraviť pomocou tlačidla Edit.

Po nastavení prvého zvonenia zaškrtnite políčko "Máme rôzne zvonenia v rôznych triedach" a zvoľte "Zvonenie2". Po kliknutí na "Platné pre" vyberiete zo zoznamu všetkých tried tie, pre ktoré bude platiť toto - nové zvonenie. Výber potvrdíte tlačidlom "OK".

Teraz - spolu s vyberom "Zvonenie2", môžete opätovne upraviť časy jednotlivých hodín (podobne ako v predošlych krokoch), avšak všetko sa už uloží pre zvolené "Zvonenie2".
Napríklad nižšie uvedený obrázok zobrazuje iný začiatok a koniec zvonenia 6 hodiny pre Zvonenie 2 (5. a 6. ročník):

Poznámka: Bežná chyba v tomto kroku je, ak zmeníte "Tlačiť v tomto zvonení" na Zvonenie2. Nemeňte to, ak to nie je nevyhnutné a žiadúce. Inak by sa táto vyučovacia hodina (teda 6.) tlačila iba pre tie triedy ktoré idú podľa "zvonenia2". Napriek úprave časov, ponechajte toto pole ako "Všetky triedy".

Ak potrebujete nastaviť aj ďalšie zvonenia (Zvonenie3, Zvonenie4), zopakujte predošlé kroky 7-12.

Poznámka: Rozdielne časy vyučovacích hodín pre rôzne skupiny tried neovplyvní samotné generovanie rozvrhu a je to skôr "kozmetická" úprava pre krajšiu tlač rozvrhov (rozdielne časy hodín sa budú tlačiť v hlavičke príslušných tried). Program bude generovať hodiny do rozvrhu vždy iba na základe čísiel vyučovacích hodín a neporovnáva časy vyučovacích hodín. Ak máte súbeh jednotlivých hodín (napr. koniec 6. a začiatok 7. hodiny sa prekrývajú), je potrebné vytvoriť tento vzťah platný pre učiteľov a pre každú dvojicu prekrývajúcich sa hodín.
Učiteľ nemôže učiť za sebou 4. hodinu pre 5. ročník a 5. hodinu pre 6. ročník.

See also:
Printing different bell times for school sections/days
Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 1)