Vytváranie hodín - maturitných seminárov

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Seminár je špeciálny typ hodiny v tom, že zoznam študentov prihlásených na seminár zadáva administrátor už priamo pri vytváraní rozvrhu.

Keď si vytvárate hodinu - maturitný seminár a máte už zverejnený rozvrh, systém EduPage preto vie, ktorí študenti sú prihlásení na seminár.

V dialógu "Vyberte žiakov" máte pri políčku "Názov skupiny v rozvrhu" ikonu, ktorá Vám uľahčí výber študentov prihlásených na seminár. Kliknite na túto ikonu a študenti sa Vám automaticky zaškrtnú.

Zvonček znamená, že tento študent je v rozvrhoch zaradený na tento seminár. Ak študenta so zvončekom nezaškrtnete, zmení sa na červený.

Pokiaľ ste si hodinu vytvárali ešte pred zverejnením rozvrhu, choďte do nastavení hodiny a skontrolujte si študentov. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Administrátor - ako pri hodinách pre semináre skopírovať študentov z rozvrhu?