Rodič - ako zistím, ktoré témy robia môjmu dieťaťu problémy?

Tento návod predpokladá, že učiteľ pridelil žiakom online test alebo domácu úlohu z úloh, ktoré sa nachádzajú v EduPage - napríklad v rámci prípravy na Testovanie 5 alebo Testovanie 9.

Vyberte v ľavom menu záložku Výsledky a kliknite na konkrétny test alebo domácu úlohu.
V záložke Odpovede vidíte, ktoré otázky vaše dieťa zodpovedalo správne a ktoré nesprávne.

Ak boli k jednotlivým úlohám priradené vzdelávacie štandardy, v záložke Štandardy vidíte, ako ktoré témy vaše dieťa zvládlo.